Dobry start

Świadczenie dobry start jest przyznawane
na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego programu „Dobry start”