PROGRAM 60+ realizowany przez GOPS w Skrzyszowie

Obraz z zasobów
                                                    "Wirtualnej Polski"

GOPS w Skrzyszowie
realizuje Program wsparcia
dla osób z terenu Gminy Skrzyszów
po odbytym leczeniu szpitalnym

POMOC OSOBOM STARSZYM:

OPIEKA NAD PRZEWLEKLE CHORYM W DOMU