Niebieska linia

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  NIEBIESKA LINIA
     →  NL


Przeciwdziałanie przemocy jest dla naszej instytucji sprawą ważną, na dowód tego przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie dołączył do ponad tysiąca instytucji skupionych wokół idei zawartych w Polskiej Deklaracji w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
/przyjęta w 1995 roku/

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, media oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

1.KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych .
2.CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
3.DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
4.KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.
5.KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.
6.KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
7.KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie