Przemoc w rodzinie

Rodzina - to wspólnota osób mieszkających razem, dająca swym członkom poczucie bezpieczeństwa, pewności jutra i świadomości, że się jest kochanym.
Jednak dla wielu osób dom rodzinny staje się źródłem negatywnych, traumatycznych przeżyć i doświadczeń na przykład na wskutek przemocy w rodzinie.
Mówi się, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem w pełni demokratycznym, co oznacza, że dotyka ludzi bez względu na wiek, płeć i status społeczny. Może więc zdarzyć się nie tylko w rodzinach z tzw. „marginesu społecznego”. Jest to problem powszechny, który dotyczyć może ludzi bez względu na status materialny i społeczny, wiek, poziom wykształcenia czy wykonywany zawód.

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem stanowiącym zagrożenie dla wszystkich uwikłanych w nią osób: ofiar, sprawców i także świadków. Skutki jej są długotrwałe i im szybciej podejmie się działania aby zatrzymać przemoc, tym mniejsze będą koszty emocjonalne pozostawania w takiej trudnej sytuacji.
W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.