Gdzie szukać pomocy

PORADNIA EMAILOWA

Można do nas napisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres emailowy:

gops.skrzyszow@gmail.com

lub

gops@skrzyszow.pl

 


Gdzie należy szukać pomocy ? :

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Siedziba GOPS Skrzyszów


Dyżury


PSYCHOLOG : poniedziałek w godz. 15:00 – 17:00 oraz czwartek w godz. 9:30 - 12:30 w budynku starej szkoły przy Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie

PRACOWNIK SOCJALNY : codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie pok. nr 11 i 12

PRAWNIK : ostatni poniedziałek każdego mies. 13:00 – 15:00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie pok. nr 11


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Skrzyszowie
33-156 Skrzyszów 642
tel: 14 6326-340

  • GminnyPunkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Uzależnień - pokój nr 6,  tel. 14 688 70 11

Informacje z wykazem jednostek zajmujących się problematyką  przeciwdziałnia alkoholizmowi można znaleźć na stronie Gminy Skrzyszów ( kliknij tutaj ) w zakładce Nasza Gmina -> Gmina -> Profilaktyka uzależnień w części Pozostałe jednostki organizacyjne lub w zamieszczonym przez nas wykazie jednostek i pełnionych przez nie dyżurów .


Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1,
33-101 Tarnów
tel. 14 655 36 36
tel. 14 655 66 59

e-mail: oiktarnow@op.pl
osrodek_wsparcia@oik.tarnow.pl


WAŻNE TELEFONY:

- 997 - Policja
- 801 12-00-02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
                              Linia”