Gdzie szukać pomocy

PORADNIA EMAILOWA

Można do nas napisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres emailowy:

gops.skrzyszow@gmail.com

lub

gops@skrzyszow.pl

 


Gdzie należy szukać pomocy ? :

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Siedziba GOPS Skrzyszów


Dyżury : PSYCHOLOG : Beata Rokicka  piątek w godz. 15:00 – 17:00 budynek starej szkoły przy Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie
PRACOWNIK SOCJALNY :  środa 14:30 – 16:30 oraz codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie pok. nr 9
PRAWNIK : ostatni poniedziałek każdego mies. 13:30 – 15:30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie pok. nr 10


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Skrzyszowie
33-156 Skrzyszów 642
tel: 14 6326-340

  • GminnyPunkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Uzależnień - pokój nr 15 tel. 14 6326-330

Informacje z wykazem jednostek zajmujących się problematyką  przeciwdziałnia alkoholizmowi można znaleźć na stronie Gminy Skrzyszów (kliknij tutaj ) w zakładce Urząd Gminy w części Pozostałe jednostki organizacyjne lub w zamieszczonym przez nas wykazie jednostek i pełnionych przez nie dyżurów .


Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1,
33-100 Tarnów
tel. 14 655 36 36
tel. 14 655 66 59

e-mail: oiktarnow@op.pl
osrodek_wsparcia@oik.tarnow.pl


WAŻNE TELEFONY:

- 997 - Policja
- 801 12-00-02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”