Komunikat MPi PS

03.01.2013

W dniu 3 stycznia 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.


   Rozporządzenie wprowadza w szczególności
- wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
oraz
- wzór wniosku o ustalenie prawa do nowego świadczenia opiekuńczego – specjalnego zasiłku opiekuńczego.
   Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.


   W załączeniu tekst rozporządzenia przekazany do publikacji w Dzienniku Ustaw

« inne aktualności