Terminy składania wniosków w formie tradycyjnej (papierowej)

24.07.2019

   Terminy składania wniosków w formie tradycyjnej (papierowej) o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 LISTOPADA 2019 ROKU DO 31 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:
• w okresie do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 30 listopada,
• w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 31 grudnia,
• w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 28 lutego następnego roku (na wniosek złożony w grudniu, świadczenia będą przyznane od miesiąca grudnia).

   Terminy składania wniosków w formie tradycyjnej (papierowej) o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres wnioskodawczy trwający OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:
• w okresie do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
• w okresie od 1 września do 30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
• w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia,
• od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących od listopada świadczeń następuje do 31 stycznia następnego roku,
• od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących od grudnia świadczeń następuje do 28 lutego następnego roku.

   Terminy składania wniosków w formie tradycyjnej (papierowej) o świadczenie z programu Dobry Start (300+) na rok szkolny 2019/2020.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z programu Dobry Start złoży wniosek:
• w okresie do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 września,
• w okresie od 1 września do 30 września, ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
• w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
• od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia.

   Terminy składania wniosków w formie tradycyjnej (papierowej) o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:
• w okresie do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
• w okresie od 1 września do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
• w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 grudnia,
• od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących od listopada świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia następnego roku,
• od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących od grudnia świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 28 lutego następnego roku.

« inne aktualności