Projekt Prostujemy ścieżki do zatrudnienia

26.10.2018

   Dodatkowo dla pracodawcy oferujemy:
- wynagrodzenie miesięczne na opiekuna stażu w wysokości 500zł/os,
- jednorazowa premia dla pracodawcy za zatrudnienie pracownika w wysokości 1500zł lub 5000zł w przypadku osoby niepełnosprawnej,
   Od pracodawcy wymagana będzie deklaracja zatrudnienia osoby biorącej udział w projekcie na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

   Każdy z uczestników projektu, musi należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety,
• bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup - nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie)

   W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: michal.kosztyla@pbs-sonda.pl lub telefonicznego 12 410 50 35 w godzinach 9-15 od pon-pt.

« inne aktualności