Aktualności

Aktualności serwisu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

KOMUNIKAT

02.11.2017

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym
zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Skrzyszów o informowanie tutejszego GOPS o osobach samotnych, w starszym wieku, niepełnosprawnych i chorych, które nie mają  zagwarantowanej odpowiedniej opieki ze strony rodziny lub społecznosci lokalnej.

Prosimy też o zgłaszanie miejca pobytu osób bezdomnych oraz będących
pod wpływem alkoholu, których życie jest zagrożone z powodu niskich temperatur.


Telefon kontaktowy GOPS w Skrzyszowie:

14 688 70 17

Telefon kontaktowy Komisariatu Policji w Skrzyszowie:

14 628 23 10

Kierownik GOPS
Maria Kowalska

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci

12.09.2017

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci otworzyło pierwsze w Polsce Centrum Opieki Wyręczającej, przeznaczone dla przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci.

   Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci to pierwsze w Polsce miejsce, w którym opiekunowie przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci mogą raz w roku pozostawić je pod fachową opieką na dwutygodniowy turnus. W tym czasie opiekunowie mogą odpocząć, załatwić zaległe sprawy czy zadbać o swoje zdrowie. Dzieci zaś w tym czasie mogą skorzystać z codziennej rehabilitacji, terapii zajęciowej i zajęć z alternatywnej komunikacji. Zespół składa się m.in. z lekarza, pielęgniarek, opiekunek medycznych, fizjoterapeutów, psychologa i pracownika socjalnego. Oprócz nich, dziećmi zajmują się również wolontariusze.
Turnusy mają formę dzienną (od 8.00 do 18.00) lub całodobową. Centrum mieści się w Krakowie na ul. Odmętowej 4.
Kontakt:
tel. 12 643 72 21 lub 723 550 006
email: centrum@mhd.org.pl
adres: ul. Odmętowa 4
31 – 979 Kraków
www.mhd.org.pl
Opłata wynosi 350 zł. Na wniosek rodziny, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, Zarząd może zwolnić rodzinę z płatności.
Obecnie prowadzimy nabór na całodobowy turnus w dniach 16 – 30 października. Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wyręczającej, prosimy o wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej i wysłanie jej na adres email centrum@mhd.org.pl. Jest ona niezbędna, żeby zespół medyczny mógł zakwalifikować dziecko do turnusu. Do pobrania są również:
Warunki przyjęcia do COW oraz wykaz Jednostek chorobowych.

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

29.08.2017

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)


      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje, że dystrybucja żywności w ramach Podprogramu 2017 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie realizowana w okresie od sierpnia 2017 r. do końca czerwca 2018 r.
   W związku powyższym można zgłaszać się do tutejszego Ośrodka po nowe skierowania uprawniające do odbioru żywności.
    Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej u których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Dożywianie dzieci w szkołach od września 2017 r.

29.08.2017

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie finansowania posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach od m-ca września 2017 r.
      Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę  w rodzinie nie przekracza 771,00 zł  – zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn.zm.).
      Wnioski wraz z dochodami netto wszystkich członków rodziny za poprzedni miesiąc można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej /pokój nr 11 i 12 na parterze w Urzędzie Gminy/

Nowe wzory druków do pobrania

02.08.2017

Wzory druków, na nowy okres zasiłkowy do pobrania i samodzielnego wypełnienia znajdziesz tutaj:

Świadczenia Rodzinne

Świadczenie wychowawcze

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

25.07.2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje,
że termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na okres 2017/2018 rozpocznie się z dniem 01.08.2017 r.

Bezpieczny i aktywny Senior

04.05.2017

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym plakatem kampanii.

Informacje na temat kampanii były już publikowane - zapraszamy do informacji z dnia 8 lutego bieżącego roku!

Założenia kampanii BiAS
Informator
Ulotka

Zapraszany do obejrzenia filmu "Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

13.04.2017

prowadzone przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia
oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- Infolinię: – 800 – 120 – 002

Zobacz baner Niebieskiej Linii

Czytaj więcej: informacja_o_funkcjonowaniu_Niebieskiej_Linii

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

03.04.2017

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2015.189.1598 z późn. zm.)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Skrzyszów.
Charakter umowy: umowa zlecenie

Centrum wolontariatu 60+

27.03.2017

Projekt w całości skierowany jest i tworzony przez osoby aktywne,
które ukończyły 60 rok życia.
Ideą główną jest aktywizacja osób starszych,
które z różnych względów, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
poprzez inicjowanie i pobudzanie ich do działań,
w ramach realizowanego projektu

pobierz ULOTKĘ

Pomoc pokrzywdzonym

27.03.2017

Program Pomocy Dzieciom

17.03.2017

Stypendia SPES 2017 - informator

Kliknij na logo Stowarzyszenia poniżej aby pobrać wniosek - więcej informacji na http://www.spes.org.pl

Projekt Spółdzielni Socjalnej SerwiS

07.03.2017

Plakat informujący o projekcie "CISERWIS"

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza...

02.02.2017
  • do skorzystania z darmowych porad specjalistów,
  • do skorzystania z pomocy materialnej.

czytaj więcej