Rejony pracy

Rejony działania pracowników socjalnych
GOPS w Skrzyszowie

1.Jolanta Kawa - Szynwałd
2.Paulina Sysło - Łękawica i Skrzyszów Dolny
3.Katarzyna Lechowicz - Ładna i Skrzyszów Górny
4.Łukasz Olchawski – Pogórska Wola