Kadra

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie:

mgr Maria Kowalska - Kierownik

lic.  Renata Mądel - Gł. Księgowy

Pracownicy socjalni:
mgr Paulina Sysło - Specjalista Pracy Socjalnej
lic.  Jolanta Kawa - Specjalista Pracy Socjalnej
mgr  Katarzyna Korfini - Specjalista Pracy Socjalnej
mgr Łukasz Olchawski - Pracownik Socjalny

Świadczenia rodzinne:
mgr Anna Kobak - Inspektor ds Świadczeń Rodzinnych
mgr Teresa Stańczyk - Inspektor ds Świadczeń Rodzinnych
mgr Bernadetta Sarad – pracownik administracyjny
mgr Grzegorz Podraza – pracownik administracyjny