Kadra

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie:

mgr Maria Kowalska - Kierownik

Księgowość:

lic. Renata Mądel – Główna księgowa
mgr Paulina Mącior – pracownik administracyjny

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny

mgr Teresa Stańczyk – inspektor
mgr Anna Kobak – inspektor

Świadczenia wychowawcze:

mgr Bernadeta Sarad – pracownik administracyjny
mgr Grzegorz Podraza – pracownik administracyjny

Pomoc Społeczna:

mgr Jolanta Kawa – specjalista pracy socjalnej
mgr Paulina Sysło – specjalista pracy socjalnej
mgr Katarzyna Korfini – specjalista pracy socjalnej
mgr Łukasz Olchawski – pracownik socjalny

Piecza zastępcza

mgr Olga Gębica – asystent rodziny