Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w GOPS Skrzyszów

DRUKI WNIOSKÓW dla ubiegających się o Świadczenia Rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym

Aktualności

STOWARZYSZENIE WIOSNA - projekty unijne

18.09.2016

WIOSNA WYSTARTOWAŁA Z NOWYM PROJEKTEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ruszyła rekrutacja do projektu AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI - KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30+ W MAŁOPOLSCE. Na uczestników programu czekają płatne staże, specjalistyczne szkolenia i warsztaty, indywidualne konsultacje oraz znacznie więcej!

Zobać też: http://rynekpracy.wiosna.org.pl/akademia/

Rodziny wspierające

10.09.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Rodzinna piecza zastępcza

10.09.2016

Pomoc dla rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi poprzez system rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt: ,,MOJA STREFA WPŁYWU

28.08.2016

   program zwiększenia zatrudnienia osób młodych na małopolskim rynku pracy. Ten projekt jest skierowany do osób biernych zawodowo, w wieku 18 - 29 lat (dla osób po 29 roku życia też przewidujemy działania aktywizacyjne, jednak to rozpocznie się nieco później).

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań                                        http://senserozwoj.pl/
tel./fax: +48 61 843 26 11

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj