Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w GOPS Skrzyszów

Zapraszamy na nową zakładkę poświęconą Programowi 60+

Zapraszamy na nową zakładkę z pełną informacją o 500+

Aktualności

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

13.04.2017

prowadzone przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia
oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- Infolinię: – 800 – 120 – 002

Zobacz baner Niebieskiej Linii

Czytaj więcej: informacja_o_funkcjonowaniu_Niebieskiej_Linii

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

03.04.2017

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2015.189.1598 z późn. zm.)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Skrzyszów.
Charakter umowy: umowa zlecenie

Centrum wolontariatu 60+

27.03.2017

Projekt w całości skierowany jest i tworzony przez osoby aktywne,
które ukończyły 60 rok życia.
Ideą główną jest aktywizacja osób starszych,
które z różnych względów, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
poprzez inicjowanie i pobudzanie ich do działań,
w ramach realizowanego projektu

pobierz ULOTKĘ