Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ bez wychodzenia z domu


Aktualności

Przypomnienie

30.10.2018

Przypominamy mieszkańcom gminy Skrzyszów o upływającym terminie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500+.
Aby nie stracić ciągłości w otrzymywaniu powyższych świadczeń należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

   Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego i o świadczenie wychowawcze 500+ można składać do 31 października 2018 r. natomiast wnioski o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy do 30 listopada 2018 r.

Projekt Prostujemy ścieżki do zatrudnienia

26.10.2018

Informacje dotyczące projektu: "Prostujemy ścieżki do zatrudnienia" finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020.

   W ramach projektu realizowanego przez Pracownię Badań Społecznych SONDA
z Krakowa, osobom powyżej 30 roku życia, niepracującym (bezrobotnym, biernym zawodowo), zamieszkałym w powiecie tarnowskim, pozyskiwanym dla przedsiębiorców
z terenu powiatu, przysługiwać będą:
- bezpłatne szkolenia przygotowujące do pracy na wybranym stanowisku,
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
- możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi,
- 4 miesięczny płatny staż w wysokości 997,4zł/mc.

Więcej informacji na stronie: prostujemy-sciezki.pl

„MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

03.10.2018

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu pn. „Małopolska Niania 2.0″współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
ogłasza nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0″

Pliki do pobrania:
Regulamin naboru i uczestnictwa
Minimalny wzór umowy z nianią
Wniosek o przyznanie wsparcia

http://www.rops.krakow.pl/

Wyższe zasiłki z pomocy społecznej

22.08.2018

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

   Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.
dla osoby w rodzinie – 528 zł.

   Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy z programu dożywiania:
dla osoby samotnie gospodarującej – 1 051,50 zł.
dla osoby w rodzinie – 792 zł.

   Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:
• maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 645
• kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308