Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w GOPS Skrzyszów

Program 60+

Aktualności

MOPS - Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej

30.09.2016


Zmiana
lokalizacji Tarnowskiego Centrum Integracji Społecznej

Informacja odnośnie świadczeń rodzinnych

28.09.2016

Kryterium dochodowe, kwoty zasiłków rodzinnych,

kwoty zasiłków rodzinnych  obowiązujące od 1.11.2016 r.

oraz wysokości pozostałych świadczeń

Rodziny wspierające

10.09.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.