Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Klauzula informacyjna (INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH)

Aktualności

Klub Integracji Społecznej w Tarnowie

25.05.2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego INFORMUJE O REKRUTACJI DO
PROJEKTU „ KIS-NA TERENIE SUBREGIONU TARNOWSKIEGO
„współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU:
14 656 28 00 WEW.16 LUB OSOBIŚCIE W BIURZE PROJEKTU UL. KRAKOWSKA 13 33-100
TARNÓW

Aby poznać szczegóły kliknij na strzałki >>  >> poniżej!

DRUGI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

06.05.2019


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ogłasza

DRUGI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Pełna informacja na stronie WWW ROPS w Krakowie.

Poniżej bezpośrednie linki do dokumentów:
Pismo ws naboru
WNIOSEK 2019
UMOWA UAKTYWNIAJĄCA 2019
Regulamin naboru 2019
Zał. 1 Wzór wniosku
Zał. 2Analiza gmin
Zał. 3 Wzór promesy
Zał. 4 Wzór umowy o powierzenie grantu
Zał. 5 Wzór umowy uaktywniającej

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

27.03.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje, że tut. Ośrodek pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) kolejną dostawę żywności z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
W roku 2018 z pomocy skorzystało 370 osób w 117 rodzinach z terenu Gminy Skrzyszów, które uzyskały stosowne skierowania z tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej /  Dz. U. Z 2018 r. poz. 1508 zez zm./, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1056 zł dla osoby w rodzinie

KRUS -Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

27.03.2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS

Do pobrania: wniosek i formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji pod tym linkiem.