Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Klauzula informacyjna (INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH)

Aktualności

Świadczenie uzupełniające ZUS

17.09.2019

Szanowni Państwo,
Można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.
Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Prawo do 500+ dla osób niesamodzielnych będzie zależało również m.in. od dochodów niepełnosprawnego z innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.
Dlatego w celu rozpowszechnienia informacji o nowym świadczeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców treści załącznika (kliknij na wyróżniony tekst aby otworzyć załącznik!).

Posiłek w szkole i w domu

06.09.2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 można ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Pomoc ta jest przyznawana rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł netto po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej. Wnioski o udzielenie pomocy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej / Urząd Gminy – pokój nr 11 i 12 na parterze/.

Bezpośredni link do aktualnych druków Świadczeń Rodzinnych

28.07.2019

Aby wyświetlić listę wniosków i załączników
mających na celu ustalenie prawa do określonego świadczenia
kliknij tutaj