Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Klauzula informacyjna (INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH)

Aktualności

Od lipca 2019 r. nowe zasady ustalania prawa do 500+

11.06.2019

   W nowym okresie zasiłkowym świadczenie wychowawcze popularnie nazywane 500 plus będzie wypłacane bez względu na kryterium dochodowe.
   Dotychczas niezależnie od dochodu świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne z dzieci w rodzinie. Rodzice, którym obecnie nie przysługuje wsparcie na pierwsze dziecko, a jedynie na kolejne, w nowym okresie zasiłkowym powinni złożyć jeden wniosek, obejmujący wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Najlepiej dokonać tego do 30 września 2019 r., aby wsparcie na pierwsze dziecko zostało wypłacone z wyrównaniem od lipca.

   Wnioski w formie elektronicznej przez portal Emp@tia, portal PUE ZUS, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej będzie można składać już od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie będzie możliwe dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

   W przypadku złożenia wniosku po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

Badanie opinii publicznej

05.06.2019

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy:

• odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety,
• skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad,
• skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety.
Serdecznie zachęcam do udziału w wywiadach, Państwa opinia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślam, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz realizacji badania.
Organizatorem badania jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie
z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. Nazwa badania:

Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin
w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji
”.
Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy pod numerem
32 4202708 lub z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem 17 7476782.

czytaj więcej: List polecający

Klub Integracji Społecznej w Tarnowie

25.05.2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego INFORMUJE O REKRUTACJI DO
PROJEKTU „ KIS-NA TERENIE SUBREGIONU TARNOWSKIEGO
„współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU:
14 656 28 00 WEW.16 LUB OSOBIŚCIE W BIURZE PROJEKTU UL. KRAKOWSKA 13 33-100
TARNÓW

Aby poznać szczegóły kliknij na strzałki >>  >> poniżej!

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

27.03.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje, że tut. Ośrodek pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) kolejną dostawę żywności z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
W roku 2018 z pomocy skorzystało 370 osób w 117 rodzinach z terenu Gminy Skrzyszów, które uzyskały stosowne skierowania z tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej /  Dz. U. Z 2018 r. poz. 1508 zez zm./, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1056 zł dla osoby w rodzinie