Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w GOPS Skrzyszów

Zapraszamy na nową zakładkę poświęconą Programowi 60+

Aktualności

Koordynacja systemów w obszarze świadczeń rodzinnych i 500+

09.01.2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r.
Wojewoda Małopolski
przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Czytaj więcej >>

KOMUNIKAT

02.01.2018

W związku z trwającym się okresem zimowym
w dalszym ciągu apelujemy do mieszkańców Gminy Skrzyszów o informowanie tutejszego GOPS o osobach samotnych, w starszym wieku, niepełnosprawnych i chorych, które nie mają  zagwarantowanej odpowiedniej opieki ze strony rodziny lub społecznosci lokalnej.

Prosimy też o zgłaszanie miejca pobytu osób bezdomnych oraz będących
pod wpływem alkoholu, których życie jest zagrożone z powodu niskich temperatur.


Telefon kontaktowy GOPS w Skrzyszowie:

14 688 70 17

Telefon kontaktowy Komisariatu Policji w Skrzyszowie:

14 628 23 10

Kierownik GOPS
Maria Kowalska

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci

12.09.2017

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci otworzyło pierwsze w Polsce Centrum Opieki Wyręczającej, przeznaczone dla przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci.

   Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci to pierwsze w Polsce miejsce, w którym opiekunowie przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci mogą raz w roku pozostawić je pod fachową opieką na dwutygodniowy turnus. W tym czasie opiekunowie mogą odpocząć, załatwić zaległe sprawy czy zadbać o swoje zdrowie. Dzieci zaś w tym czasie mogą skorzystać z codziennej rehabilitacji, terapii zajęciowej i zajęć z alternatywnej komunikacji. Zespół składa się m.in. z lekarza, pielęgniarek, opiekunek medycznych, fizjoterapeutów, psychologa i pracownika socjalnego. Oprócz nich, dziećmi zajmują się również wolontariusze.
Turnusy mają formę dzienną (od 8.00 do 18.00) lub całodobową. Centrum mieści się w Krakowie na ul. Odmętowej 4.
Kontakt:
tel. 12 643 72 21 lub 723 550 006
email: centrum@mhd.org.pl
adres: ul. Odmętowa 4
31 – 979 Kraków
www.mhd.org.pl
Opłata wynosi 350 zł. Na wniosek rodziny, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, Zarząd może zwolnić rodzinę z płatności.
Obecnie prowadzimy nabór na całodobowy turnus w dniach 16 – 30 października. Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wyręczającej, prosimy o wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej i wysłanie jej na adres email centrum@mhd.org.pl. Jest ona niezbędna, żeby zespół medyczny mógł zakwalifikować dziecko do turnusu. Do pobrania są również:
Warunki przyjęcia do COW oraz wykaz Jednostek chorobowych.