Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w GOPS Skrzyszów

DRUKI WNIOSKÓW dla ubiegających się o Świadczenia Rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym

Aktualności

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłki rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy

23.08.2016

   Od 1 WRZEŚNIA 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
   Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie – pok. 5 (parter).
   Pragniemy również poinformować, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny lub specjalny zasiłek opiekuńczy złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz
z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2016 r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2016 r.   
   Jeśli zaś wniosek wpłynie w październiku lub listopadzie ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.
   W celu usprawnienia obsługi uprzejmie prosimy Klientów o zgłaszanie się z wypełnionym drukiem wniosku oraz kompletem dokumentów.
   Druki wniosków oraz informacje na temat wymaganych dokumentów są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie oraz na naszej stronie internetowej.

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

23.08.2016

   Od 1 SIERPNIA 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.  
   Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie – pok. 5 (parter).
   Pragniemy również poinformować, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia 2016 r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2016 r.
   Jeśli wniosek wpłynie we wrześniu lub październiku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2016 r.
   W celu usprawnienia obsługi uprzejmie prosimy Klientów o zgłaszanie się z wypełnionym drukiem wniosku oraz kompletem dokumentów.

Projekt dla seniorów

17.08.2016

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie
prowadzi działania rzecz upowszechniania , edukowania i rozwijania wolontariatu na terenie województwa małopolskiego.

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie
ul.Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków
e-mail: rodacka@wolontariat.org.pl | tel: +48 603 33 42 52

www.wolontariat.org.pl/krakow
www.facebook.com/wolontariatkrakow

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+

24.07.2016

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o.
w partnerstwie z Clar System S.A.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy,
Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz plakat