Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w GOPS Skrzyszów

Zapraszamy na nową zakładkę poświęconą Programowi 60+

Zapraszamy na nową zakładkę z pełną informacją o 500+

Aktualności

Projekt „Kierunek Kariera” w Skrzyszowie!

08.06.2017

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.

Czytaj więcej

PIKNIK RODZINNY W POGÓRSKIEJ WOLI

12.05.2017

Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pogórskiej Woli organizuje 29 maja (poniedziałek) o godzinie 16:00 piknik rodzinny dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. W programie gwarantujemy wspólną zabawę, gry i konkursy z nagrodami.

Czytaj więcej na stronie Urzędu Gminy w Skrzyszowie

Bezpieczny i aktywny Senior

04.05.2017

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym plakatem kampanii.

Informacje na temat kampanii były już publikowane - zapraszamy do informacji z dnia 8 lutego bieżącego roku!

Założenia kampanii BiAS
Informator
Ulotka

Zapraszany do obejrzenia filmu "Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

13.04.2017

prowadzone przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia
oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- Infolinię: – 800 – 120 – 002

Zobacz baner Niebieskiej Linii

Czytaj więcej: informacja_o_funkcjonowaniu_Niebieskiej_Linii