Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ bez wychodzenia z domu


Aktualności

KARTA DUŻEJ RODZINY 2019

10.01.2019

   Informujemy mieszkańców gminy Skrzyszów, że od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie
z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) o przyznanie Karty Dużej Rodziny poza członkami rodzin wielodzietnych w których co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy (tj. dziecko w wieku do ukończenia 18 r. ż. lub dziecko uczące się w wieku do ukończenia 25 r. ż.) mogą ubiegać się również rodzice oraz małżonkowie rodziców którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.   
   Małżonkiem rodzica jest osoba, która nie jest ojcem/matką co najmniej trójki dzieci wskazanych we wniosku ale zawarła związek małżeński z rodzicem.

    Istnieje możliwość ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej (karta plastikowa) oraz w formie elektronicznej (aplikacja na telefon). Wnioskowanie o obie formy jednocześnie jest bezpłatne, natomiast złożenie wniosku na jedną formę, a po jakimś czasie ubieganie się o drugą formę tzw. domówienie drugiej formy karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł za każdą domawianą kartę. Rodziny którym przyznano Kartę Dużej Rodziny przed rokiem 2018 mogą ubiegać się o dodatkową formę karty bezpłatnie pod warunkiem złożenia stosownego wniosku do dnia 31.12.2019 r.

   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w formie papierowej lub formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Informacyjno-Usługowego Empatia.
   Wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wymaganych do wniosku załączników przygotowało MRPiPS i możesz je znaleźć tutaj:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku
lub pobrać i złożyć w pok. 13 UG w Skrzyszowie.

   Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny dostępny jest pod adresem:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Przypomnienie

30.10.2018

Przypominamy mieszkańcom gminy Skrzyszów o upływającym terminie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500+.
Aby nie stracić ciągłości w otrzymywaniu powyższych świadczeń należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

   Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego i o świadczenie wychowawcze 500+ można składać do 31 października 2018 r. natomiast wnioski o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy do 30 listopada 2018 r.

Projekt Prostujemy ścieżki do zatrudnienia

26.10.2018

Informacje dotyczące projektu: "Prostujemy ścieżki do zatrudnienia" finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020.

   W ramach projektu realizowanego przez Pracownię Badań Społecznych SONDA
z Krakowa, osobom powyżej 30 roku życia, niepracującym (bezrobotnym, biernym zawodowo), zamieszkałym w powiecie tarnowskim, pozyskiwanym dla przedsiębiorców
z terenu powiatu, przysługiwać będą:
- bezpłatne szkolenia przygotowujące do pracy na wybranym stanowisku,
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
- możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi,
- 4 miesięczny płatny staż w wysokości 997,4zł/mc.

Więcej informacji na stronie: prostujemy-sciezki.pl

„MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

03.10.2018

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu pn. „Małopolska Niania 2.0″współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
ogłasza nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0″

Pliki do pobrania:
Regulamin naboru i uczestnictwa
Minimalny wzór umowy z nianią
Wniosek o przyznanie wsparcia

http://www.rops.krakow.pl/