Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w GOPS Skrzyszów

Zapraszamy na nową zakładkę poświęconą Programowi 60+

Zapraszamy na nową zakładkę z pełną informacją o 500+

Aktualności

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza...

02.02.2017
  • do skorzystania z darmowych porad specjalistów,
  • do skorzystania z pomocy materialnej.

czytaj więcej

WAŻNE! dla opiekunów osób niepełnosprawnych

13.01.2017

Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych w razie śmierci podopiecznego albo utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
otrzymają zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne.
Tak wynika z ustawy z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, opublikowanej w Dzienniku Ustaw pod poz. 1940.

Czytaj więcej  >> >>

Informator do ustawy

05.01.2017

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Pobierz informator

Wzór wniosku